Visie en Waarden

Door de snelle veranderingen in het bedrijfsleven zal de vraag op de arbeidsmarkt ook veranderen. Werknemers zullen over andere competenties moeten beschikken. Om hier goed op in te spelen zal afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijsorganisaties steeds meer aandacht vragen en geïntensiveerd moeten worden. Het is de missie van Rebels Advies hier een bijdrage aan te leveren vanuit de volgende waarden:

 

 Ruimdenkend | Energiek | Baanbrekend | Echt | Luisterend |Solide

Ruimdenkend

Zoals een condor vanuit een weidse vlucht het terrein verkent, zo is het van belang een vraag, een probleem of een nieuw project te verkennen. Dit vraagt ruimte om gedachten de vrije loop te laten, wensen en dromen te verkennen, om uiteindelijk een plan tot wasdom te laten komen.

Energiek

Bij het verkennen van wensen en dromen ontstaat motivatie en daarbij komt energie vrij. Door verbinding te leggen met andere partijen, hen te enthousiasmeren en samen win-win situaties te creëren worden ook daar energie bronnen aangeboord. Samen op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Het vuur bij alle partijen brandend houden gedurende het traject is een mooie uitdaging voor Rebels Advies.

Baanbrekend

Binnen organisaties ontstaan vaak vaste patronen, structuren en culturen die het moeilijk maken om van binnen uit innovatie op gang te brengen. Rebels Advies kijkt als outsider naar een project of probleem, stelt andere, nieuwe vragen die nieuwe antwoorden genereren. Partijen die bij het proces betrokken worden brengen nieuwe inzichten mee zodat zich andere wegen openen en ideeën tot groei en bloei komen.

Echt

In de zin van authentiek en oprecht. Als een ruwe steen, “geslepen” door jarenlange ervaring en kennis waardoor veel facetten naar voren komen weet ik waarvoor ik wil gaan, waar mijn passie en kracht ligt en wat ik met mijn inbreng kan bewerkstelligen. Creativiteit, flexibiliteit, ondernemerszin, enthousiasmeren en denken in kansen zijn o.a facetten die me kenmerken.

Luisterend

Rebels Advies luistert naar uw vraag, uw droom, passend in het ritme en hart van uw organisatie. Deze vraag samen onderzoeken, luisteren wat u wilt realiseren en met u kijken wie en wat er voor nodig is om dit te verwezenlijken. Gedurende het proces blijven afstemmen, het doel helder voor ogen houden zodat er een resultaat tot stand komt waar partijen zich in herkennen en wat kan leiden tot win-win situaties.

Solide

Rebels Advies staat voor een goede praktische, organisatorische en financiële onderbouwing, een stevige basis voor het eindplan. Er samen met u zorg voor dragen dat voldaan wordt aan kwaliteitseisen en dat een en ander past binnen regelgeving. Zorgen dat vernieuwingen geborgd zijn en kunnen wortelen binnen uw organisatie. Waar gevraagd start Rebels Advies het implementatie traject mee op en ondersteunt dit waar nodig.