Expertise

Adviseur, ontwikkelaar en coach op het gebied van Kennis & Organisatieontwikkeling binnen Onderwijs & Bedrijfsleven.

 • Opleidingsconcepten
  Ontwikkelen van nieuwe opleidingen, start vanuit verkenning van de markt, marktvraag bepalen en vanuit die marktvraag een opleidingsarrangement maken, een kwantitatief en kwalitatief formatieplan, outillage en leer en hulpmiddelen.
 • Coaching
  Coach en sparringpartner zijn voor management en bestuur van bedrijven en onderwijsinstellingen rond strategische thema’s.
 • Deskundigheidsbevordering
  Professionalisering en deskundigheidsbevorderingtrajecten strategisch ondersteunen ten behoeve van management en bestuur van bedrijven en onderwijsinstellingen. Het geven van Masterclasses rond leiderschap op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven.
 • Verbinden & nieuwe verdienmodellen
  Verbinden van partijen in de markt (onderwijs en bedrijven) en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Vormen van publiek-private samenwerking (PPS –constructies) ontwikkelen en mede implementeren.
 • Contentadvies
  Ontwikkelen in nauwe samenspraak met bedrijven van nieuwe vormen van content ten behoeve van de doorontwikkeling van kennis binnen het bedrijf.